Termes i condicions

1) POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Maria Amorós informa que és titular dels llocs web https://www.ilustracionesmusicales. com, https://www.ilustracionesmusicales.es i https://www.illustracionsmusicals.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, Maria Amorós informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és Maria Amorós Gabarrón, amb NIF 47769098F i domicili fiscal al c/ Advocat Cirera núm 5-11, 08201 de Sabadell.

TELÈFON: +34 659 34 43 68

CORREU ELECTRÒNIC: info@ilustracionesmusicales.es

DOMINI WEB: https://www.ilustracionesmusicales.es

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Maria Amorós confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Maria Amorós, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

 

El lloc web de Maria Amorós proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

·        La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per Maria Amorós per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

·        L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Maria Amorós contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Maria Amorós no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

Maria Amorós declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Maria Amorós no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

Maria Amorós es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

 

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de Maria Amorós contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús d'aquests requerirà la lectura i l'acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Maria Amorós.

 

Protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Maria Amorós amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, Maria Amorós informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Maria Amorós informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Maria Amorós es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@ilustracionesmusicales.es.

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre Maria Amorós i l'usuari.

Maria Amorós disposa d'un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Maria Amorós per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos - marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Maria Amorós. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Maria Amorós.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Maria Amorós. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Maria Amorós.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Maria Amorós es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. Maria Amorós té el domicili a Sabadell, Espanya.

 

2) POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Maria Amorós informa els usuaris, que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram i Youtube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Maria Amorós, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament de aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

Maria Amorós té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de què disposeu i que poden ser exercitats davant Maria Amorós, d'acord amb la RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

·        Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

·        Rectificació: Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es troba sota el control de Maria Amorós, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret l'haurà d'exercir davant de la Xarxa Social.

·        Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de Maria Amorós, per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

 

Maria Amorós realitzarà les actuacions següents:

·        Accés a la informació pública del perfil.

·        Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Maria Amorós.

·        Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.

·        L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

 

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de Maria Amorós, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Maria Amorós es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

Maria Amorós no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Maria Amorós, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

Maria Amorós es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

 

Publicitat

Maria Amorós utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Maria Amorós perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l'enllaç a la política de privadesa de cada xarxa social de què formem part:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

• Instagram: https://www.instagram.com/terms/accept/

• Youtube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines

 

3) Condicions Generals

Informació prèvia al procés contractual

Aquesta pàgina web https://www.ilustracionesmusicales.es és propietat de Maria Amorós Gabarrón.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre Maria Amorós i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç detallista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Maria Amorós es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, Maria Amorós es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és oferir i publicitar articles d'artesania pintats a mà per Maria Amorós o derivats d'il·lustracions.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per accedir als llocs web de Maria Amorós i la contractació per mitjà d'aquests.

En cas de necessitar factura, si us plau comuniqueu-nos-ho en el moment de realitzar la comanda a través dels diferents canals de comunicació que posem a la vostra disposició (telefònic, correu electrònic / formulari de contacte o correu postal).

 

Oferta i vigència

En compliment de la normativa vigent, Maria Amorós ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. Tot i això, Maria Amorós es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

 

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen com a mínim una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

 

Garanties

Maria Amorós respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. Durant el termini indicat, el client podrà adreçar-se al taller de Maria Amorós.

 

Servei postvenda

Podreu contactar amb el servei postvenda Maria Amorós per correu electrònic info@ilustracionesmusicales.es o a través del telèfon d’atenció al client +34 659 34 43 68.

 

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

 

Despeses de lliurament i transport

Maria Amorós realitza enviaments a Península, Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i enviaments Internacionals. Podeu consultar la nostra política d'enviaments aquí.

En cas que sigui necessari realitzar tràmits duaners, aquests corren a càrrec del client.

Es recomana que abans de realitzar la comanda es consultin les despeses duaneres.

 

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant la realització de la comanda heu d'indicar la vostra elecció:

Transferència bancària --> 0% comissió

Targeta crèdit/dèbit --> 1% comissió

Paypal --> 2,90% + 0,35€ comissió

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

 

4) Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

Devolució del producte defectuós

Maria Amorós s’encarregarà de recollir el producte.

En cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a Maria Amorós del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no es considera un dret de desistiment.

Maria Amorós es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb les condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client vol presentar una reclamació, la pot presentar a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació abans de 48 hores.

Així mateix, Maria Amorós es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. Maria Amorós té el domicili a Sabadell, Espanya.

 

5) CLÀUSULES LEGALS

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Maria Amorós Gabarrón amb NIF 47769098F i domicili fiscal al c/ Advocat Cirera núm. 5-11 08201 de Sabadell, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment de la normativa vigent, Maria Amorós informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Maria Amorós informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Maria Amorós es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament. d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@ilustracionesmusicales.es.

Així mateix, i d'acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a l'article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de Maria Amorós

□He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de Maria Amorós

Us informem que podreu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: info@ilustracionesmusicales.es.

 

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Nom i cognoms o Raó social:

DNI o CIF:

Signatura de l’interessat.

 

CLÀUSULA FACTURA

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Maria Amorós Gabarrón amb NIF 47769098F i domicili fiscal al C/ Advocat Cirera núm. 5-11 08201 de Sabadell, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment de la normativa vigent, Maria Amorós informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Maria Amorós informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Maria Amorós es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@ilustracionesmusicales.es.

Us informem que podreu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: info@ilustracionesmusicales.es.

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.

 

CLÀUSULA CONSENTIMENT FACTURA ELECTRÒNICA

Us informem que l'acceptació d'aquest mitjà de facturació implicarà l'enviament de la factura al correu electrònic facilitat. Maria Amorós us facilitarà la subsegüent factura per aquest mitjà si no ens indica el contrari.

Podrà en tot cas revocar el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@ilustracionesmusicales.es.